קידסספורט

כדורגל ילדים

תכנית שנתית :

מודל לוגי

כלי עזר:

תרגילים בסרטונים

מבחר תרגילים לצפייה

אימון שוערים

כדרור ובעיטה

תרגיל מסירות קצרות

פס ויציאה מהמקום

עצירה ובעיטה

נגיחה